DA

På facaden af en boligblok i Gellerup findes der et digitalt redigeret billede i pastelfarver som viser ”Helhedsplan Gellerup”,  Danmarks mest ambitiøse byfornyelsesprojekt. Billedet forestiller de radikale fysiske forandringer som skal gøre et udsat boligområde"til en attraktiv bydel”. Der er noget nostalgisk ved det bylandskab der møder ens vej, når boligblokke erstattes af ødemark med åbne vidder, mudder, jord, aftryk fra maskiner og efterladenskaber fra nedrevne boligblokke. Dette billede var mit udgangspunkt, inspiration og idegrundlag til udstillingen City Color Hd


ENG
On the facade of an appartment block in Gellerup a digitally edited image in pastel colors are on display. The image represent Helhedsplan Gellerup”,  Denmark's most ambitious urban renewal project. It represents the radical physical changes that will make a residential area like Gellerup "to an attractive living area”. There is something nostalgic about the city landscape greeting you when apartment blocks is replaced by wasteland, wide open space, mud, soil, the imprint of machines and the remnants of demolished apartment blocks. This image became my starting point and source of inspiration for the exhibition City Color Hd

Poster helhedsplan Gellerup

Exhibition, City Color Hd 2018

WORK   2012-2018new_wOrk.html
ABOUTtext_cv.html
KRISTINE HYMØLLERkristine_hymller.html
WORK   2007-2011 OldwOrk.html
DRAWING/ COLLAGE/ PAINTINGdrawing_cOllage_painting.html