Displacement Vollsmose


Filmen er en video-collage sammansat af optagelser fra ture i Vollsmose 2017. Min intention er at trække paralleller til Le Corbusiers sociologiske visioner og indflydelse på byplanlægning i Danmark. Videoen har en collage-agtig karakter. Der eksperimenteres med boligblokkenes rodfæstede geometri, former, farver, lag og mønsterdannelse. Samtidig kan de opleves som en loop af overlappende motiver som blandes eller opløses i konstant bevægelse og transformation

Videoen var en del af udstilling MAKEOVER Eks-rummet, København i 2017.

WORK   2012-2018new_wOrk.html
ABOUTtext_cv.html
KRISTINE HYMØLLERkristine_hymller.html
WORK   2007-2011 OldwOrk.html
DRAWING/ COLLAGE/ PAINTINGdrawing_cOllage_painting.html