DA

På facaden af en boligblok i Gellerup findes der et digitalt redigeret billede i pastelfarver som viser ”Helhedsplan Gellerup”,  Danmarks mest ambitiøse byfornyelsesprojekt. Billedet forestiller de radikale fysiske forandringer som skal gøre et udsat boligområde"til en attraktiv bydel”. Der er noget nostalgisk ved det bylandskab der møder ens vej, når boligblokke erstattes af ødemark med åbne vidder, mudder, jord, aftryk fra maskiner og efterladenskaber fra nedrevne boligblokke. Dette billede var mit udgangspunkt, inspiration og idegrundlag til udstillingen City Color Hd


City Color HD er en stedsspecifik installation på Ustillingsstedet Spanien19C, 2018, som tager udgangpunt i ”Helhedsplan Gellerup” og som drejer sig om den visuelle og sociale ideologi, som favner et byfornyelsesprojekt.                                      Installation forholder sig til måden vi behandler og tager stilling til bygningers og byrums forfald og hvordan fornyelsen bliver koblet til menneskets behov for at forskønne og retouchere by og identitet

På udstillingen undersøger Hymøller de visuelle og socialpsykologiske værdier og menneskets indre og ydre fremtidsforestillinger om livsstil, som skabes i byfornyelsesprojekter. Hvordan vi som mennesker spejler og identificerer os med vores omgivelser og hvordan vores omgivelser er med til at skabe et ideal for vores ydre fremtoning.

I installationen indgår video optagelser fra Gellerup Parken under ombygning, et gulv delvis dækket med jord, industrilys, et dame spejl i metal, plus  en parabolantenne, armeringsjern og gasbeton smurt ind i foundation, rouge, læbestift øjenskygge, neglelak,, og på væggene hang beton afstøbninger af øjenskygge paletter


ENG
On a facade of an appartment block in Gellerup a digitally edited image in pastel colors are on display. The image represent Helhedsplan Gellerup”,  Denmark's most ambitious urban renewal project. It represents the radical physical changes that will make a residential area like Gellerup "to an attractive living area”.
There is something nostalgic about the city landscape greeting you when apartment blocks is replaced by wasteland, wide open space, mud, soil, the imprint of machines and the remnants of demolished apartment blocks. This image became my starting point and source of inspiration for the exhibition City Color Hd

City-Color HD is a site-specific installation made for the Exhibition-space Spanien 19C, Århus, 2018.                                               The installation relates to the current social debate, about identity, functionalism, modernism, urban planning and the conception of pursuing an ideal, exploring the boundaries between the demolition of historic buildings and the construction of new beautifying architecture.

Addressing the visual and social ideology that embraces an urban renewal project. The project investigate the interaction between urban redevelopment and peoples peoples need to be beautified. How architecture deliberately is used to represent and signal messages such as cultural values, sense of belonging and affiliation.  At the same time, how makeup is used to create a persona and refine the skin structure with ingredients that give the skin a nice firming glow. That we as humans mirror our environment and that this increasingly guide us to establish an ideal of human appearance. In parallel, the performance ritual was filmed and shown on the monitor as part of the exhibition.

The installation includes video recordings from Gellerupparken’s construction site, a floor partly covered with soil, a large lady mirror in metal, industrial light, a parabolic antenna, wire rod and aerated concrete lubricated in foundation, rouge, lipstick, eye shadow, nail polish  and are eyeshadows casted in concrete placed on wall.

During the opening of the exhibition the installation were activated by the performance artist, Noelia Mora Solvez, presenting a ceremonial makeup ritual, as a "cosmetologist" who apply her surroundings and herself with "body decoration" and her soft body merged with rough and solid architectural RemnantsSee Video Under Construction helhedsplan_gellerup.htmlhelhedsplan_gellerup.htmlshapeimage_3_link_0

.

WORK   2012-2020new_wOrk.htmlnew_wOrk.htmlshapeimage_5_link_0
ABOUTtext_cv.htmltext_cv.htmlshapeimage_6_link_0
KRISTINE HYMØLLERkristine_hymller.html
WORK   2007-2011 OldWOrk.htmlOldWOrk.htmlshapeimage_8_link_0
DRAWING/ COLLAGE/ PAINTINGdrawing_cOllage_painting.htmldrawing_cOllage_painting.htmlshapeimage_9_link_0