WORK   2012-2020new_wOrk.html
ABOUTtext_cv.html
KRISTINE HYMØLLERkristine_hymller.html
WORK   2007-2011
DRAWING/ COLLAGE/ PAINTINGdrawing_cOllage_painting.html

.

Axes of the field


DA:

Duo-udstillingen Axes of the field tager udgangspunkt i håndværksarbejde, og de værktøjer, materialer og processer, som bruges navnligt i byggebranchen.


Kristine Hymøller og Anna Taina-Nielsen har skabt værker til udstillingen, som er inspireret af de monumentale konstruktioner og deres opbygningsprocesser, som omringer os og formerer sig i bybilledets horisont.


I modsætningen til mange andre håndværksbaserede fag, hvor håndværkere til dagligt arbejder i sjak og udveksler læring, er den typiske arbejdsform for kunstnere og kunsthåndværkere et autonomt og selvstændigt soloorienteret virke. Med inspiration hentet i fællesskabets arbejdsform har Hymøller og Taina-Nielsen skabt fællesværket Materials for construction, og udvekslet ideer, læring og teknikker i løbet af skabelsesprocessen. I værket har kunstnerduoen taget udgangspunkt i det gamle måleværktøj lodsnoren. Lodsnoren bruges til at måle om f.eks. konstruktioner står vertikalt på jordens overflade.


I Axes of the field bidrager hver af kunstnerne også med deres egne værkproduktioner i relation til temaet.


Til udstillingen Axes of the field vil Kristine Hymøller bidrage med en række værker, som er en undersøgelse af det arbejde, mennesket udfører i forbindelse med udformning og udvidelse af byen. I hendes værker undersøger Hymøller de strukturer, former og materialer byfornyelsens forskønnelsesritualer indeholder, og hun sammenligner disse med menneskets eget brug og behov for kosmetik til at fremstå skønnest.


I værkerne tager Hymøller udgangspunkt i facaders homogene og monumentale udtryk, og skaber frottage-tryk samt afstøbninger, hvor hun benytter sig af materialer og redskaber, som i dag bruges i byggebranchen og kosmetikbranchen. Med en anderledes sammensat værktøjskasse undersøger Hymøller materialernes og redskabernes former igennem en markerings- og registreringsproces.


Værket A template for the concept of the megastructure består af betonafstøbninger af brugte makeup-paletter, som installeres side om side, så de overlapper hinanden frontalt i et rendyrket perspektiv. Makeup-paletterne, som til dagligt bruges som et retoucheringsredskab, bliver forvandlet til et farverigt scenarie af materialer.


I værket Facade Typology lader Hymøller sig inspirere af systemerne fra modernistiske etagehuse i byfornyelsesprojekter i parallel til ældre murstensbygninger. Bygningsdele og elementer bliver i dag massefremstillet på fabrik og siden monteret som samlesæt på byggepladsen.

Med afsæt i denne form for konstruktion og byplanlægning, vil Hymøller i udstillingen skabe rumlige installationer i stringente mønstre skabt med frottagetryk, som installeres så de kan opleves både som todimentionelle samt tredimentionelle landskaber eller tapeter. Trykkene skabes ved at overføre konturer og strukturer af makeup-paletter og bygningsmaterialer, herunder de ældre murstensbygninger i Kødbyen, på papir. I Anna Taina-Nielsen’s bidrag til udstillingen har hun ladet sig inspirere af et gammelt arbejdsredskab: kridtsnoren. Kridtsnoren bliver brugt til at optegne linjer på overflader i forbindelse med konstruktionen af billeder, flader, rum og bygninger.

Med afsæt i kridtsnoren har Taina-Nielsen defineret og skabt sit eget maleværktøj, og under udstillingsperioden vil Taina-Nielsen fremføre performanceværket Horizon Tool, hvor hun tager værkstøjet i brug og opbygger motivet på et stort maleri, som har indtaget udstillingsrummet.


Anna Taina Nielsen, closeup performance Horizon tool

Anna Taina Nielsen, closeup performance Horizon tool

Axes of the Field

ENG:

The duo exhibition Axes of the Field is based on craftsmanship, materials and processes that are used especially in the construction industry.

The artist Kristine Hymøller and Anna Taina-Nielsen have created works for the exhibition, that are inspired by the monumental constructions and building processes, which surround us and multiply in the horizon of the cityscape. The artist Hymøller and Taina-Nielsen have created a series of joint work title: Materials for construction. The works are based on the old measuring tool, the plumb-line. The plumb-line is a tool used in building and constructions. It is used to determining center of gravity of an irregular shape, as-well to find the depth or determining the vertical on an upright surface.

Each of the artists also contributes their own works in relation to the theme horizon of the cityscape.


Hymøller investigated the homogeneous expression of the facades of apartment blocks and their manufacturing processes. I was inspired by how apartment blocks are manufactured in the factory in individual elements, and then later assembled and mounted on the construction site.

Based on this kind of mass-produced construction and urban planning, Hymøller created the exhibition's works that could be experienced as both two-dimensional and dimensional landscapes or wallpaper.                                                           The works are based and formed on facade typology and the monumentality of apartment blocks.

Hymøller created the works with colorful makeup palettes that daily are used as a face retouching tool. Contours and textures from the palettes were transferred onto paper or casted in concrete, installed side by side to form a horizon of reliefs. By repeating the imprints on paper and in a sculptural format, patterns are created that emphasize the increase of the population and the growing landscapes of the city.


Anna Taina-Nielsen's contribution to the exhibition are inspired by an old work tool: the chalk line. The chalk line is used to draw lines on surfaces in conjunction with the construction of surfaces, spaces and buildings. Based on the chalk line, Taina-Nielsen has defined and created her own painting tool, and during the exhibition period Taina-Nielsen performed the performance work Horizon Tool, where she uses the painting tool on a large painting in the exhibition space.

Façade Typology                                                                                                                                                           Frottage print of eyeshadow palettes on japan paper, hanging on metal rod.                                                      Metal rod, japan paper, print ink, metal rod. Measurement: H 235 X B 97cmX L 10 cm, H 240 X B 97 X D10 cm.


Façade Typology                                                                                                                                                                               Cose-up. frottage print of eyeshadow palettes on japan paper, hanging on metal rod.                                                              Metal rod, japan paper, print ink, metal rod. Measurement: H 235 X B 97cmX L 10 cm, H 240 X B 97 X D10 cm.


Vocabulary of components. Blocks of assembled behavior                                                                                    From right to left, Frottage print relief of aerated concrete and eyeshadow palettes  on Japan paper, casting tube, 2cm concrete placed on the ege of the casting tube. Measurement: l: H 125 X Ø 13cm, H 75 X Ø 10 cm,  H 71X Ø 12,5 cm.

Template for the concept of the megastructure.                                                                                                         Casts of various kinds of eyeshadows in concrete, metal rods. Measurement: H 50 X L 350 X B10 cm. 2019


Work from right to left: Façade typology, Vocabulary of components. The installation includes Japan paper,

printing ink, metal rod, concrete

Exhibition overview. Works from left to right Façade typology, Vocabulary of components, Vocabulary of components. Blocks of assembled behavior, Horizon tool,  Materials for construction Materials for construction

Materials for construction

The works inspired by the plumb-line were hanged in a metal cord from the ceiling.

Material: metal cord, concrete, brick and mortar 

Measurement: Various dimension


Close-up, Totem Staldgade 74                                                                                                                                             Frottage print relief of bricks from buildings of Staldgade that are located at the old butcher district meat town, Japan paper,ink, casting tube, 2cm. Measurement: l: H 250 X Ø 20cm

Materials for construction

The works inspired by the plumb-line were hanged in a metal cord from the ceiling.

Material: metal cord, plaster, sand, soil 

Measurement: Various dimension