WORK   2012-2020new_wOrk.html
ABOUTtext_cv.html
KRISTINE HYMØLLERkristine_hymller.html
WORK   2007-2011
DRAWING/ COLLAGE/ PAINTINGdrawing_cOllage_painting.html

.

Axes of the field


Duo-udstillingen Axes of the field tager udgangspunkt i håndværksarbejde, og de værktøjer, materialer og processer, som bruges navnligt i byggebranchen.


Kristine Hymøller og Anna Taina-Nielsen har skabt værker til udstillingen, som er inspireret af de monumentale konstruktioner og deres opbygningsprocesser, som omringer os og formerer sig i bybilledets horisont.


I modsætningen til mange andre håndværksbaserede fag, hvor håndværkere til dagligt arbejder i sjak og udveksler læring, er den typiske arbejdsform for kunstnere og kunsthåndværkere et autonomt og selvstændigt soloorienteret virke. Med inspiration hentet i fællesskabets arbejdsform har Hymøller og Taina-Nielsen skabt fællesværket Materials for construction, og udvekslet ideer, læring og teknikker i løbet af skabelsesprocessen. I værket har kunstnerduoen taget udgangspunkt i det gamle måleværktøj lodsnoren. Lodsnoren bruges til at måle om f.eks. konstruktioner står vertikalt på jordens overflade.


I Axes of the field bidrager hver af kunstnerne også med deres egne værkproduktioner i relation til temaet.


Til udstillingen Axes of the field vil Kristine Hymøller bidrage med en række værker, som er en undersøgelse af det arbejde, mennesket udfører i forbindelse med udformning og udvidelse af byen. I hendes værker undersøger Hymøller de strukturer, former og materialer byfornyelsens forskønnelsesritualer indeholder, og hun sammenligner disse med menneskets eget brug og behov for kosmetik til at fremstå skønnest.


I værkerne tager Hymøller udgangspunkt i facaders homogene og monumentale udtryk, og skaber frottage-tryk samt afstøbninger, hvor hun benytter sig af materialer og redskaber, som i dag bruges i byggebranchen og kosmetikbranchen. Med en anderledes sammensat værktøjskasse undersøger Hymøller materialernes og redskabernes former igennem en markerings- og registreringsproces.


Værket A template for the concept of the megastructure består af betonafstøbninger af brugte makeup-paletter, som installeres side om side, så de overlapper hinanden frontalt i et rendyrket perspektiv. Makeup-paletterne, som til dagligt bruges som et retoucheringsredskab, bliver forvandlet til et farverigt scenarie af materialer.


I værket Facade Typology lader Hymøller sig inspirere af systemerne fra modernistiske etagehuse i byfornyelsesprojekter i parallel til ældre murstensbygninger. Bygningsdele og elementer bliver i dag massefremstillet på fabrik og siden monteret som samlesæt på byggepladsen.

Med afsæt i denne form for konstruktion og byplanlægning, vil Hymøller i udstillingen skabe rumlige installationer i stringente mønstre skabt med frottagetryk, som installeres så de kan opleves både som todimentionelle samt tredimentionelle landskaber eller tapeter. Trykkene skabes ved at overføre konturer og strukturer af makeup-paletter og bygningsmaterialer, herunder de ældre murstensbygninger i Kødbyen, på papir. I Anna Taina-Nielsen’s bidrag til udstillingen har hun ladet sig inspirere af et gammelt arbejdsredskab: kridtsnoren. Kridtsnoren bliver brugt til at optegne linjer på overflader i forbindelse med konstruktionen af billeder, flader, rum og bygninger.

Med afsæt i kridtsnoren har Taina-Nielsen defineret og skabt sit eget maleværktøj, og under udstillingsperioden vil Taina-Nielsen fremføre performanceværket Horizon Tool, hvor hun tager værkstøjet i brug og opbygger motivet på et stort maleri, som har indtaget udstillingsrummet.


Værkets titel Horizon Tool referer til maleriers horisontlinje. I opbygningen af et malerisk landskab vil horisontlinjen normalt ligge i maleriets baggrund, og den vil som oftest være et statisk element, som understøtter de mere aktive og iscenesatte figurer i forgrunden. I værket Horizon Tool bytter Taina-Nielsen om på forgrund og baggrund og deres roller i maleriet, ved at horisontlinjen bliver påført maleriets forreste lag, når værktøjet tages i brug under performancen. Horisontlinjen påføres i maleprocessens øverste og sidste lag og bliver nu elementet i bevægelse ovenpå den statiske flade baggrundsfarve, som inden performancens start lå i forgrunden.


I Horizon Tool undersøger Taina-Nielsen opbygningen af maleriet samt maleriets handling. Når selve værktøjet ikke er i brug, skaber det i sin uforstyrrede og passive tilstand en barriere mellem beskuer og maleri, og italesætter beskuerens rolle i forhold til værket. Men når værktøjet tages i brug af kunstneren, bliver beskuerens rolle vendt op og ned, da beskueren nu inddrages i værket, idet den performative handling at skabe maleriet fylder i og relaterer sig til rummet både visuelt og auditivt.

Til udstillingen vil Taina-Nielsen desuden vise en række mindre malerier fremstillet med brug af maleværktøjet på værkstedet.
Anna Taina Nielsen, closeup performance

Anna Taina Nielsen, closeup performance