“A LAND NEEDS YOUNG BLOOD” Spirefestival, 2022

I værket indgår Euro palle , skruer, glitter, spej, som installeres på festivallens marker. På pallerne arbejder hun med tekst og Skruerne indgår  som redskab, markering og punkter, der forbinder og former.

Et skulpturelt stedsspecifikt værk der er installeret  på Spirfestivals marker i en rund cirkel, græsset er slået og græsset omkring cirklen er højt.

De to spejle fungerer som projektorer og lysoverførsel, ved at spejle hinanden og ved at overføre lys. Når solen rammer spejlene på bestemte tidspunkter, reflekterer lyset en luminanscirkel på træpallen.

Det er igen blevet attraktivt at bo på landet. Værket er et udsagn om et af nutidens tendenser, om unge der trodser urbaniseringen og flytter fra by til land. Det er inspireret af  tuse Næs kommunale udviklingsplan der ønsker at øge bosætningen og gøre Tuse Næs til et attraktivt område for yngre familier  Ligesom det er et udbredt ønske fra kommuners side om at  understøtte stærke lokalsamfund og få mere liv i landdistrikter .