”A Tribute To The Time Between” 2018 @ C4Projects, Copenhagen. Dk.
 Udstillingen tager udgangspunkt i måden vi behandler og tager stilling til bygningers og byrums forfald og hvordan fornyelsen bliver koblet til menneskets behov for at forskønne og retouchere by og identitet. Hymøller undersøger de visuelle og socialpsykologiske værdier og menneskets indre og ydre fremtidsforestillinger om livsstil, som skabes i byfornyelsesprojekter. Hvordan vi som mennesker spejler og identificerer os med vores omgivelser og hvordan vores omgivelser er med til at skabe et ideal for vores ydre fremtoning.

Som en del af Københavns byfornyelse dukker stadig flere lejlighedskomplekser op og man passerer ofte områder præget af nedrivning. Bygninger forsvinder næsten ubemærket. Fortiden fjernes og nye formationer opstår. I dette mellemrum, hvor bygninger erstattes af murbrokker, støv, åbne vidder, armeringsjern, beton, mudder og aftryk fra maskiner og arbejdere kan man opleve midlertidige ukontrollerede strukturerer, hvor landskabet får et nøgent, legemligt udtryk, som om vrangen eller indersiden af det der var før, pludselig bliver afsløret. Man kan betragte nedrivnings- processen som et vigtigt stadie for refleksion i omstillingen til det nye.

I udstillingsrummet placeres armeringsjern og beton. Materialerne kommer direkte fra AGS Nordic, som er en nedrivning- og genbrugsstation for byggematerialer og materialerne vil på denne måde få en “pause” eller et “mellemrum” inden de igen bliver leveret tilbage til genbrugsstationen. På åbningsdagen var installationen aktiveret af performancekunstner, Noelia Mora Solvez. Sideløbende var performace ritualet filmet og vist på monitor som en del af udstillingen. Dette ritual foregik som en en ceremoniel makeup performance, hvor en “kosmetolog”sminker og påførte sig selv og omgivelser “krops-dekoration”. På den måde opstår der et nyt billedplan hvori de to universer, krop og rum indgik, som nærstudie og som en “makeup pallette”.