Axes of the field, Duo-udstillingen, Staldgade 74, Kbh, DK 

Udstillingen tager udgangspunkt i håndværksarbejde, og de værktøjer, materialer og processer, som bruges navnligt i byggebranchen. 

Kristine Hymøller og Anna Taina-Nielsen har skabt værker til udstillingen, som er inspireret af de monumentale konstruktioner og deres opbygning processer, som omringer os og formerer sig i bybilledets horisont. 

I modsætningen til mange andre håndværks baserede fag, hvor håndværkere til dagligt arbejder i sjak og udveksler læring, er den typiske arbejdsform for kunstnere og kunsthåndværkere et autonomt og selvstændigt solo orienteret virke. Med inspiration hentet i fællesskabets arbejdsform har Hymøller og Taina-Nielsen skabt fælles værket Materials for construction og udvekslet ideer, læring og teknikker i løbet af skabelsesprocessen. I værket har kunstnerduoen taget udgangspunkt i det gamle måleværktøj lodsnoren. Lodsnoren bruges til at måle om f.eks. konstruktioner står vertikalt på jordens overflade.

I Axes of the field bidrager hver af kunstnerne også med deres egne værkproduktioner i relation til temaet.

Til udstillingen bidrager Kristine Hymøller med en række værker, som er en undersøgelse af det arbejde, mennesket udfører i forbindelse med udformning og udvidelse af byen. I hendes værker undersøger Hymøller de strukturer, former og materialer byfornyelsens forskønnelses ritualer indeholder, og hun sammenligner disse med menneskets eget brug og behov for kosmetik til at fremstå skønnest.

I værkerne tager Hymøller udgangspunkt i facaders homogene og monumentale udtryk, og skaber frottage-tryk samt afstøbninger, hvor hun benytter sig af materialer og redskaber, som i dag bruges i byggebranchen og kosmetikbranchen. Med en anderledes sammensat værktøjskasse undersøger Hymøller materialernes og redskabernes former igennem en markerings- og registreringsproces.

Værket A template for the concept of the mega structure består af beton afstøbninger af brugte makeup-palette, som installeres side om side, så de overlapper hinanden frontalt i et rendyrket perspektiv. Makeup-paletterne, som til dagligt bruges som et retouchering redskab, bliver forvandlet til et farverigt scenarie af materialer.

I værket Facade Typology lader Hymøller sig inspirere af systemerne fra modernistiske etagehuse i byfornyelsesprojekter i parallel til ældre murstensbygninger. Bygningsdele og elementer bliver i dag massefremstillet på fabrik og siden monteret som samlesæt på byggepladsen. 

Med afsæt i denne form for konstruktion og byplanlægning, vil Hymøller i udstillingen skabe rumlige installationer i stringente mønstre skabt med frottage tryk, som installeres så de kan opleves både som todimensionelle samt tredimensionelle landskaber eller tapeter. Trykkene skabes ved at overføre konturer og strukturer af makeup-paletter og bygningsmaterialer, herunder de ældre murstensbygninger i Kødbyen, på papir. 

I Anna Taina-Nielsen’s bidrag til udstillingen har hun ladet sig inspirere af et gammelt arbejdsredskab: kridtsnoren. Kridtsnoren bliver brugt til at optegne linjer på overflader i forbindelse med konstruktionen af billeder, flader, rum og bygninger. Med afsæt i kridtsnoren har Taina-Nielsen skabt sit eget malerværktøj, og  et stort maleri.